Handledarnas och lärarnas roller under bedömningsprocessen vid APU

DSpace Repository

Handledarnas och lärarnas roller under bedömningsprocessen vid APU

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Handledarnas och lärarnas roller under bedömningsprocessen vid APU
Author Ståhlgren, Johanna
Date 2010
Swedish abstract
Ståhlgren, Johanna (2010) Handledarnas och lärarnas roller under bedömningsprocessen vid APU (Instructors and teachers functions during the process of rating at the workplace training) Skolutveckling och ledarskap, 180 hp, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med den här undersökningen är att jag ska undersöka lärarnas och handledarnas roller under bedömningsprocessen av den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) på Hotell och Restaurangprogrammet vid tre olika gymnasieskolor i Västra Götalands län, samt hur deras kommunikation sker. Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer med både handledare ute på arbetsplatser och yrkeslärare på HR-programmet, eftersom jag då kan få så utförliga svar som möjligt och att de får chans att prata öppet om sina upplevelser och erfarenheter. I resultatdelen framkommer det att skolorna arbetar olika vid APU:n och att handledarna får olika underlag ifrån skolorna om hur de ska bedöma eleverna. Men det har skett förändringar och ytterligare förändringar kommer att ske då en bättre samverkan mellan skolorna i Västra Götaland är på gång. Handledarnas och lärarnas syn på kommunikationen vid APU skiljer sig också åt, då handledarna saknar en bättre kommunikation. Men mycket tyder på att tidsbrist och dåliga ekonomiska resurser ligger bakom.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Arbetsplatsförlagd utbildning
bedömning
samverkan
kommunikation
handledare
feedback
Handle http://hdl.handle.net/2043/10291 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics