DEN NYA TIDENS KVINNLIGA MISSBRUK OCH BEROENDEKLIENTENS UPPLEVELSER AV MÖTET MED VÅRDEN

DSpace Repository

DEN NYA TIDENS KVINNLIGA MISSBRUK OCH BEROENDEKLIENTENS UPPLEVELSER AV MÖTET MED VÅRDEN

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title DEN NYA TIDENS KVINNLIGA MISSBRUK OCH BEROENDEKLIENTENS UPPLEVELSER AV MÖTET MED VÅRDEN
Author Mendez, Katerin
Date 2010
English abstract
This is a case study on how female clients seeking treatment for substance abuse are experiencing the treatment that the get in their dealings with the medical and social care services. It is based on interviews with four women who have had addiction and dependency problems. What distinguishes these women is that they fall outside the range of the traditional image of the female drug abuser. There is no social vulnerability in the form of violence, homelessness, unemployment, prostitution that otherwise tend to be present. All of my informants are well adjusted and highly competent members of society. They work, have academic education, private businesses and housing. My aim has been to shed light on these women's experiences of the treatment they have met in their dealings with the medical and social scare services.
Swedish abstract
Detta examensarbete är en fallstudie i hur kvinnliga klienter som söker vård för substansmissbruk upplever mötet med vården och socialtjänsten. Den utgår från djupintervjuer med fyra kvinnor som har haft missbruk och beroendeproblem. Vad som särskiljer dessa kvinnor är att de faller utanför ramarna av den traditionella bilden av den kvinnliga missbrukaren. Det finns ingen social utsatthet i form av våld, bostadslöshet, arbetslöshet eller prostitution som annars brukar vara närvarande. Samtliga av mina informanter är välanpassade och högst kompetenta samhällsmedborgare med arbete, akademisk utbildning, egna företag och bostad. Samtliga har vidare hamnat i kläm mellan olika hjälpinstanser då socialtjänsten i första hand är utformad för att tillhandahålla hjälp som syftar till att återanpassa och återinföra individer som av en eller annan anledning hamnat utanför samhället. Missbruksvården i sin tur kräver att man uppvisar flerårig dokumentation på sitt missbruk innan man blir aktuell för substitutionsvård, för detta krävs bl.a. att man ska vara aktuell hos socialtjänsten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject genus
missbruk och beroendeproblematik
sjukdomsbegreppet
respektabilitet
postmodern identitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/10293 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics