Rösträtt för alla -Att Medvetandegöra den kvinnliga rösträttsfrågan framställt ur ett läroboksperspektiv

DSpace Repository

Rösträtt för alla -Att Medvetandegöra den kvinnliga rösträttsfrågan framställt ur ett läroboksperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rösträtt för alla -Att Medvetandegöra den kvinnliga rösträttsfrågan framställt ur ett läroboksperspektiv
Author Nilsson, Malin
Date 2010
English abstract
The aim of this dissertation is to investigate how the struggle for universal suffrage is depicted in Swedish textbooks from the early 1900s until today. The investigation seeks to discern the depiction of women’s struggle for suffrage and to discern whether there is a tendency towards possible change in how textbook authors have depicted this over time. The investigation will be conducted through scrutinizing and analyzing nine textbooks of history. The results from the analysis show that the textbooks depict women’s suffrage as a positive matter, since it results in the feeling of “finally democracy in Sweden”. However, none of the authors of the textbooks attempt to convey what happens after the gain of suffrage. The perspectives in the textbooks do not seem to have changed over time, since the authors still uphold a similar design. In addition, all textbooks seem contain certain passages where “true” facts are predominant. Despite of recent years of acknowledging gender history, women’s history and the increased visibility of women this cannot be discerned as a tendency in the investigated literature. Throughout the scope of analyzed textbooks there is no particular visible change over time, but instead all of the textbooks seem to treat similar aspects and theories. New ideas and approaches that have occurred do not seem to have contributed to any change in the textbooks. The same facts based on “truth” are conveyed in a chronological order, and the older texts are not substantially rewritten.
Swedish abstract
Syftet är att undersöka hur kampen för allmän och lika rösträtt framställts i svenska läroböcker från början av 1900-talet fram till idag. Med hjälp av läroboksanalys har nio stycken läroböcker granskats. Denna analys gjordes för att se om det gick att urskilja någon förändring hur läroboksförfattare under 1900-talet har behandlat vägen till kvinnlig rösträtt och om några av de utvalda böckerna har förmedlat ett genus- och jämställdhetsbegrepp. Resultatet av läroboksanalysen har visat att läroböcker framställer den kvinnliga rösträtten som något positivt, då det medför till ”äntligen demokrati i Sverige”, dock förmedlar inga av läroboksförfattare vad som händer efter rösträtten. Då läroböckernas perspektiv över tid inte har förändrats, utan författarna vidhåller fortfarande en liknande konstruktion det vill säga att några avsnitt och ”sanna” fakta alltid är rådande. Fastän senare tiders uppmärksammande av genushistoria, kvinnohistoria och synliggörandet av kvinnor hanterats går inte detta att urskilja som en vidare tendens i litteraturen. Under denna period har inte läroböckerna förändrats utan behandlar likartade aspekter och teorier. Nya tankar och synsätt som har skapats har inte bidragit till förändringar utan böckerna fortsätter basera samma ”sanna” fakta i en kronologisk ordning, de gamla texterna har inte omarbetats något nämnvärt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Historia
Läroboksanalys
Medborgarskap
Kvinnlig rösträtt
Genus
Handle http://hdl.handle.net/2043/10295 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics