Demokrati förmedlat - En analys av demokrati i samhällskunskapsläroböcker

DSpace Repository

Demokrati förmedlat - En analys av demokrati i samhällskunskapsläroböcker

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Demokrati förmedlat - En analys av demokrati i samhällskunskapsläroböcker
Author Olsen, Tommy ; Danborg, Alex
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att se på vilket sätt läroböcker i samhällskunskap lyfter fram olika demokratiska aspekter och vad som krävs av oss som lärare vid användandet av läroböcker vid undervisning om och i demokrati. I denna undersökning används tre demokratiteorier vilka är val- deltagar- och samtalsdemokrati. Dessa tre modeller har fungerat som en grund när vi gjort en brukstextanalys av tre läroböcker i samhällskunskap. I vår undersökning inriktar vi oss på läroböcker för grundskolans senare år. Vi undersöker i vilken utsträckning läroböckerna tar upp olika aspekter från de olika demokratiteorierna. De tre undersökta läroböckerna tar alla upp aspekter från de tre demokratiteorierna och kan därför sägas ha ett fullgott innehåll. Det är dock bara en av de undersökta böckerna som förmedlar både fakta om demokrati och kunskaper i demokrati. De två andra läroböckerna förmedlar främst fakta om demokrati. För oss som lärare är det viktigt att både läsa och tolka texten i de läroböcker vi använder. För att öka den demokratiska kompetensen krävs att man framförallt lyfter fram deliberativa processer i klassrummet och skapar ett gott klimat för diskussion och acceptans för skilda åsikter. Detta är något läroböckerna inte kan göra men som vi tycker de borde uppmana till i större utsträckning än vad de gör.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Demokrati
Lärobok
Läroboksanalys
Samhällskunskap
Textanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/10296 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics