Nationellt prov som medel för likvärdig bedömning i Samhällskunskap A

DSpace Repository

Nationellt prov som medel för likvärdig bedömning i Samhällskunskap A

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nationellt prov som medel för likvärdig bedömning i Samhällskunskap A
Author Knudsen, Anna ; Nilsson, Henrik
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med det här arbetet är att undersöka vilken plats ett nationellt prov skulle kunna ha i Samhällskunskap A. Vi försöker besvara hur ett nationellt prov kan påverka en likvärdig bedömning och det lokala frirummet. Eftersom nationella prov i Samhällskunskap inte undersökts tidigare har vi valt att utforma ett försöksprov och testa det på en pilotgrupp. I utformandet och testandet måste hela tiden frågor som beaktar frirummet och likvärdighet diskuteras. Provets utformning innehåller fyra delar; artikelsamling, lärarhandledning, prov och bedömningsmatris. Provresultatet visar att eleverna förstått provet och lyckats besvara frågorna väl samt att artikelsamlingen var relevant. Vidare visar resultatet på brister i bedömningsmatrisen som fortfarande lämnar stort tolkningsutrymme och därmed inte bidrar till en ökad likvärdighet i betygsättningen. Däremot skulle ett nationellt prov i Samhällskunskap kunna bidra till en ökad likvärdighet genom att det utgör ett diskussionsunderlag för lärare när de träffas och diskuterar betyg och bedömning. Flera problem kvarstår i tolkning av kursmål och betygskriterier och dessa åtgärdas inte med hjälp av ett nationellt prov. Dessutom kommer ett nationellt prov att inskränka på det lokala frirummet i olika stor omfattning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject frirum
likvärdig bedömning
nationellt prov
Samhällskunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/10297 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics