När hatet tar över

DSpace Repository

När hatet tar över

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title När hatet tar över
Author Bogunic, Ana
Date 2010
English abstract
When people want to find information about what is going on in their own society and in the society of others, newspapers have become a primary source. I have decided to make an analysis of what three different newspapers were reporting about the anti-Semitic campaign that took place in Poland and started in March 1968, and what the same newspapers were reporting about the Polish-Jewish refugees when they arrived to Sweden during the year 1969. Given that the basic material that I am using is newspapers I have decided to use descriptive idea analysis when performing my study. I have also chosen a comparative method to use when I make comparisons between the newspapers. The analytical tools that I am going to use when I analyze my material are ethnicity and gender. The main conclusions of this essay are that there is no mention of women in the anti-Semitic campaign that started in March 1968 and that the Jews were blamed for the student demonstrations that took place. Another conclusion is that the newspapers did not report anything about the Polish-Jews that arrived to Sweden in 1969, and a reason for that could be that a parish did not want Polish-Jews that came to Sweden to make any statements in the press because they were afraid that, that could create problems for other Jews that wanted to emigrate from Poland. Keywords: anti-Semitism, Jews, newspapers, Poland, refugees 1968-1969, Sweden
Swedish abstract
När människor vill hitta information om vad som pågår i deras och andras samhällen, så har tidningar blivit en primär källa. Jag ska göra en analys av vad tre olika tidningar rapporterar om den antisemitiska kampanjen i Polen som började i mars 1968. Jag ska även analysera vad samma tidningar skrev om de polskjudiska flyktingarna när de kom till Sverige år 1969. Då jag gör min undersökning kommer jag att använda mig av beskrivande idéanalys som metod. Jag kommer även att använda mig av den komparativa metoden när jag jämför tidningarnas innehåll med varandra. De analytiska verktyg som jag har valt att använda när jag analyserar mitt källmaterial är etnicitet och genus. Slutsatserna av denna uppsats är att i rapporterna om den antisemitiska kampanjen nämns inga kvinnor, och att judarna var de som fick skulden för studentdemonstrationerna som skedde. En annan slutsats är att tidningarna inte rapporterade någonting om de polska judarna som kom till Sverige 1969; en orsak till detta skulle kunna vara att en församling inte ville att de polska judarna som kom till Sverige skulle göra några uttalanden i den svenska pressen eftersom de ansåg att det skulle kunna skapa problem för andra judar som ville emigrera från Polen. Nyckelord: antisemitism, judar, Polen, Sverige, tidningar
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject antisemitism
tidningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/10298 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics