Prototyper för NFC implementeringar

DSpace Repository

Prototyper för NFC implementeringar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Prototyper för NFC implementeringar
Author Al-Ashraf, Samir Daniel ; Sefedini, Arban
Date 2010
English abstract
Near Field Communication (NFC) is a contactless short distance (approximately 10 centimeters) communication technology, which conveys a more secure connection. NFC is a relatively young technology which is cheap to implement, and user-friendly. NFC is directed to mainly cellphones, where opportunities for implementation of applications are wide. The technology conveys a faster and easier exchange of information, by putting units side by side. At present, the technology is used mostly in Asia. In Europe, no major effort has begun yet, but is expected to. NFC is expected to exist in a majority of cellphones, in the future. This essay treats practical implementation of a “toolbox” with the NFC technology. The goal was to make a “toolbox” with different components. The “toolbox” is intended as a base for implementing NFC applications and for experimenting with the different components. The hardware components are: cellphone, a tag, a RFID module and a microprocessor. The program components consist of a number of code examples. Our work has resulted in three prototypes which together constitute a “toolbox”. The prototypes communicate between any combinations of the components in the “toolbox”: cellphone with tag, reader with tag and reader with cellphone.
Swedish abstract
Near Field Communication (NFC) är en trådlös kommunikationsteknik för korta avstånd, vanligast med cirka 10 cm vilket medför en säkrare förbindelse. NFC är en relativt ung teknologi som är billig att implementera samt användarvänlig. NFC är lämpad främst för mobiltelefoner där en bred implementering av applikationer är möjlig. Tekniken medför snabbare och enklare utbyte av information genom att ställa enheter sida vid sida. I dagsläget används tekniken mest i Asien. I Europa har ingen stor satsning påbörjats än, men den är på väg. I framtiden förväntas det att NFC kommer att finnas i de flesta mobiltelefoner. Denna uppsats behandlar praktisk implementering av en ”verktygslåda” med NFC teknologi. Målet är att skapa en ”verktygslåda” med olika komponenter. ”verktygslådan” är tänkt att användas som grundskelett för implementering av NFC applikationer och för experiment med de olika komponenterna. Hårdvarukomponenterna består av mobiltelefon, tagg, RFID läsarmodul och mikroprocessor. Programvarukomponenterna består av ett antal kodexempel. Vårt arbete har resulterat i tre prototyper som tillsammans utgör ”verktygslådan”. I prototyperna sker kommunikation mellan en kombination av komponenter i ”verktygslådan”: mobiltelefon och tagg, läsare och tagg samt läsare och mobiltelefon.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject NFC
Prototypes
Experimenting
Applications
Cellphone
Tag
RFID module
Microprocessor
Toolbox
Handle http://hdl.handle.net/2043/10319 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics