En jämförande studie av JDBC och Hibernate med avseende på användbarhet

DSpace Repository

En jämförande studie av JDBC och Hibernate med avseende på användbarhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En jämförande studie av JDBC och Hibernate med avseende på användbarhet
Author Persson, Henrik ; Nilsson, Andreas
Date 2010
English abstract
Two of the fundamental paradigms within computer science are object oriented programming and relational databases. A combination of an object oriented application with the persistence and functionality provided by relational databases is a further development of one’s knowledge within these areas. The combination of the two aforementioned paradigms will yield at least one problem, which occurs because in a database data is stored in tables whereas an object oriented application stores data in objects. This problem is called the object/relational paradigm mismatch. Because of this problem the connection between the paradigms must be handled by some kind of framework. In our report we investigate two of the frameworks which handle the connection between the paradigms. Specifically in our study we will focus on the quality attribute usability of the two frameworks and conduct a comparison between these two. The frameworks we investigate are called Java Database Connectivity (JDBC) and Hibernate. Both of these tools are created for the object oriented programming language Java.
Swedish abstract
Två grundläggande paradigm inom datavetenskap är objektorienterad programmering och relationsdatabasteknik. En kombinering av applikationer gjorda i ett objektorienterat programmeringsspråk med den beständighet och funktionalitet som ges av relationsdatabaser är en möjlig vidareutveckling av ens kunskaper inom dessa områden. Kombinationen av dessa båda förutnämnda paradigm innebär åtminstone ett problem som uppkommer då en relationsdatabas lagrar data i tabeller och en objektorienterad applikation lagrar data i objekt. Detta problem kallas objekt/relations paradigmens missanpassning. På grund av detta problem så måste kopplingen mellan paradigmen skötas av ett ramverk av något slag. I vår rapport så undersöker vi två av de ramverk som behandlar kopplingen mellan paradigmen. Specifikt i våran studie kommer vi att fokusera på kvalitetsattributet användbarhet. De ramverk som vi undersöker heter Java Database Connectivity (JDBC) och Hibernate. Båda dessa verktyg är skapade för det objektorienterade programmeringsspråket Java.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject Hibernate
JDBC
Användbarhet
Konceptuellt ramverk
Databas
Object Relational Mapping
ORM
Objektorientering
Relationsdatabas
Object/Relational Paradigm Mismatch
Java
NetBeans
ISO 9241-11
MySQL
Handle http://hdl.handle.net/2043/10320 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics