Sex- och Kärleksberoende. Vem drabbas och hur skildras deras beroende

DSpace Repository

Sex- och Kärleksberoende. Vem drabbas och hur skildras deras beroende

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sex- och Kärleksberoende. Vem drabbas och hur skildras deras beroende
Author Dahlström, Frida ; Moritz, Emma
Date 2010
Swedish abstract
Uppsatsen handlar om sex- och kärleksberoende. Efter att ha gått på en gästföreläsning med SLAA (Sex & Love Anonymous Addicts) bestämde sig författarna till uppsatsen att de ville veta mer. De två centrala frågeställningarna är. 1. Hur framställs en person med sex- och kärleksberoende i litteraturen? 2. Hur beskriver litteraturen den sexuella beroendeproblematiken? Syftet är att redogöra för hur litteraturen framställer personer med sex- och kärleksberoende samt att se hur litteraturen beskriver den sexuella beroendeproblematiken. Metoden i uppsatsen innebär att författarna gör en tolkande form av texten med hermeneutik och diskursanalys. De tre perspektiven som används för att analysera texten är symbolisk interaktionism, socialkonstruktivism och queerteori. Resultat- och analysavsnittet är indelat i åtta olika teman och uppsatsen avslutas med en slutdiskussion. Författarna av uppsatsen kommer fram till att det finns skillnader i framställningen av kvinnligt och manligt sex- och kärleksberoende. Författarna till böckerna som använts beskriver männen med sex- och kärleksberoende som ”vanliga” män med god social situation och inte socialt avvikande på andra sätt. De flesta författarna menar att en diagnostisering vore till fördel för de drabbade men visar samtidigt på en misstänksamhet gentemot själva fenomenet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject beroendeproblematik
diagnos
Handle http://hdl.handle.net/2043/10323 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics