Lärares syn på miniräknaranvändning - En kvalitativ studie på högstadiet

DSpace Repository

Lärares syn på miniräknaranvändning - En kvalitativ studie på högstadiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares syn på miniräknaranvändning - En kvalitativ studie på högstadiet
Author Khamrayeva, Nasiba ; Sijercic, Lejla
Date 2010
English abstract
In the senior level of the compulsory school in mathematics is the use of calculators usual. All the interviewed teachers use it when it recommended in the textbooks. However, some teachers let students particularly vulnerable to the aid of a calculator so that they can instead focus on solving problems. The goal is to achieve the pupil to the end of the ninth year including "Have good skills in and use of estimates and calculations with natural numbers, numbers in decimal and percentages and proportions of the head, by means of written calculation methods and technical means" (National Agency for Education 2000). Some scientists believe that students' problem-solving capacity and making them more self-sustaining work in mathematics and their confidence also strengthened (Persson 2007). In the present work is our focus on the teachers' image of calculator use in mathematics education at secondary school. The results show that the majority of the interviewed secondary school teachers are in favor of calculator use in mathematics teaching. Differences in their perceptions are that: one would not like to have it (calculator) all the time, someone would not like it at all and some are happy as it is.
Swedish abstract
På högstadiet i matematikundervisningen är användandet av miniräknare vanligt. Alla de intervjuade lärarna använder den när det rekommenderas i läroböckerna. Däremot låter vissa lärare särskilt svaga elever ta hjälp av miniräknare så att de istället kan fokusera på problemlösning. I mål att uppnå står det att eleven ska i slutet av det nionde året bl.a. ”ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga tal och tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med tekniska hjälpmedel” (Skolverket 2000). Det finns forskare som menar att elevernas problemlösningsförmåga stärks och de blir mer självgående i matematikarbetet samt att deras självförtroende också stärks (Persson 2007). I föreliggande arbete ligger vår fokus på lärarnas bild av miniräknarens användning i matematikundervisningen på högstadiet. Resultatet visar att majoriteten av de intervjuade högstadielärarna är positivt inställda till miniräknaranvändningen i matematikundervisningen. Skillnader i deras uppfattningar består av att: någon inte skulle vilja ha det hela tiden, någon skulle inte vilja ha det alls och någon är nöjd som det är.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject miniräknare
matematikundervisning
grundskolan
matematiklärare
taluppfattning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10328 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics