Vad vi gör – eller borde göra

DSpace Repository

Vad vi gör – eller borde göra

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Vad vi gör – eller borde göra
Author Sandh Bengtsson, Irene
Date 2010
Swedish abstract
Iréne Sandh Bengtson (2010). Vad vi gör – eller borde göra. Specialpedagoger och klasslärare beskriver sitt arbete med barn med koncentrationssvårigheter. (What we do – or what we should do. Special education teachers and class room teachers describe their work with children with concentration difficulties. Malmö: Specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen, Skolutveckling och ledarskap, Malmö Högskola Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur specialpedagoger och klasslärare ser på sitt arbete med barn med koncentrationssvårigheter. Fokus ligger på vad som görs och vad som borde göras bättre. Jag har tagit del av tidigare forskning och utfört en enkätundersökning med specialpedagoger och klasslärare. Metoden jag använde var att skicka enkäten både till en specialpedagog och en klasslärare vid samma skola för att se om skolan har en samsyn på barn med koncentrationssvårigheter Jag har också gjort en jämförelse mellan individ- och gruppinsatser för barn med koncentrationssvårigheter. Dessutom har jag gjort en kvalitativ intervju med en specialpedagog och en klasslärare från samma skola. Resultatet av min undersökning visar att klasslärare och specialpedagoger har kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn med koncentrationssvårigheter. Om den samlade kunskapen av att arbeta med barn med koncentrationssvårigheter kunde delges fler klasslärare och specialpedagoger så skulle arbetet med barn med koncentrationssvårigheter kunna utvecklas. Det framkom i min undersökning att det saknas en samsyn och en handlingsplan av hur resurser ska fördelas och hur stora grupperna ska vara för att arbetet ska fungera med barn med koncentrationssvårigheter. Nyckelord: Koncentrationssvårigheter, individualisering, gruppinsatser, arbetslag, samverkan, specialpedagog, klasslärare
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Koncentrationssvårighet
individualisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/10339 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics