Psykologisk Behandling Ett Alternativ Till Fibromyalgi

DSpace Repository

Psykologisk Behandling Ett Alternativ Till Fibromyalgi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Psykologisk Behandling Ett Alternativ Till Fibromyalgi
Author Åkerblom, Henrik ; Lindén, Sebastian
Date 2010
English abstract
A descriptive literature review has been conducted to investigate the impact of cognitive behaviour therapy and mindfulness on the symptoms of patients’ suffering from fibromyalgia. The results showed that cognitive behavioral therapy reduced pain, fatigue, anxiety, depression; stiffness and improved patients’ sleep patterns. Nurses’ awareness of the impact of cognitive behavior therapy and mindfulness as alternative/ complementary treatments to pharmacological drugs will be beneficial toward the treatment of fibromyalgia in the future.
Swedish abstract
En deskriptiv litteraturstudie genomfördes för att undersöka vilka symtom vid sjukdomen fibromyalgi som lindrades av kognitiv beteendeterapi och mindfulness. Resultatet visade att kognitiv beteendeterapi minskade symtomen smärta, trötthet, ångest, depression, stelhet samt ger en förbättrad sömn. Mindfulness minskade symtomen smärta, depression samt ger en förbättrad sömn. Denna kunskap kan användas av sjuksköterskor i omvårdnaden av patienter med sjukdomen fibromyalgi. Resultatet tyder på att kognitiv beteendeterapi och mindfulness kan vara ett alternativ till den farmakologiska behandlingen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject fibromyalgi
kognitiv beteendeterapi
mindfulness
smärta
trötthet
sömnstörningar
depression
ångest
specifikomvårdnad
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/10342 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics