Algebraiska aktiviteter inom gymnasiets Samhällsprogram

DSpace Repository

Algebraiska aktiviteter inom gymnasiets Samhällsprogram

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Algebraiska aktiviteter inom gymnasiets Samhällsprogram
Author Wikborg, Åsa
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka i vilken mån algebraiska aktiviteter förekommer på Samhällsprogrammet på ett gymnasium. Undersökningen har genomförts på en gymnasieskola i södra Sverige med kvalitativa intervjuer av matematiklärare som undervisar i matematik B på Samhällsprogrammet. En textanalys av lärobok och lärarhandledning, som används på det aktuella programmet, har också gjorts med avseende på algebraiska aktiviteter. Resultatet visar att det på den aktuella skolan förekommer en del aktiviteter som variation till enskild räkning i läroboken. Resultatet visar också att de aktiviteter som är mest förekommande är av karaktären transformerande. Slutsatsen är att det i viss mån bedrivs en varierad undervisning i algebra på skolans matematikkurs B, Samhällsprogrammet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject algebra
aktivitet
gymnasiet
matematikkurs B
samhällsprogrammet
Handle http://hdl.handle.net/2043/10343 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics