Lärares syn på datorn i matematikundervisningen

DSpace Repository

Lärares syn på datorn i matematikundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares syn på datorn i matematikundervisningen
Author Håkansson, Robin ; Polito, François
Date 2010
Swedish abstract
Studiens syfte var att undersöka varför de lärare i grundskolan och i gymnasieskolan som använder datorn använder den och de som inte använder den undviker den, och vilka för- och nackdelar de ser med datorn i undervisningen. Det empiriska underlaget består av fyra intervjuer av lärare på två gymnasieskolor och en grundskola. Resultatet visar att lärarna inte såg sin egen datorkompetens som något hinder för undervisningen, däremot ansåg flera av dem att de inte kände till vilka program som kunde användas. Lärarna såg datorn som något positivt för matematikundervisningen, men såg även en oro för att eleverna inte lär sig grundfärdigheterna i matematik. Slutsatser som kan dras är att det behövs mer kunskap om hur datorn ska användas i matematikundervisningen och att det behövs förhållningsregler till det ökade antalet datorer i skolvärlden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Dator
IKT
informations- och kommunikationsteknik
matematikundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10344 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics