”Ja man har ju hållit på med matematik i 11 eller 12 år nu”– En elevs matematiska livsberättelse utifrån begreppen habitus och förgrund –

DSpace Repository

”Ja man har ju hållit på med matematik i 11 eller 12 år nu”– En elevs matematiska livsberättelse utifrån begreppen habitus och förgrund –

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Ja man har ju hållit på med matematik i 11 eller 12 år nu”– En elevs matematiska livsberättelse utifrån begreppen habitus och förgrund –
Author Lovén, Jonas
Date 2010
Swedish abstract
Genom en kvalitativ analys har jag försökt påvisa möjligheten i att kombinera de båda begreppsramarna habitus och förgrund. Jag har en intervjuat en elev i årskurs 1 på en yrkesföreberedande skola och utifrån en narrativ ansats analyserat hans matematiska livsberättelse. Jag har valt att intervjua en elev från en yrkesföreberedande skola då min uppfattning var att han inte var lika beroende av teoretisk matematik som elever på studieförberedande utbildningar. Jag har kommit fram till att begreppet förgrund är en lämplig påbyggnad av habitus under en livsberättelse då begreppens styrkor ligger inom olika tidsramar samt att förgrunden, till skillnad från habitus, tillåter individen att lättare ändra på sitt förhållningssätt. Vidare verkar elevens habitus ifråga om matematiska föreställningar framförallt ha påverkats av familj och släkt samt förgrunden av generaliserade andre.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förgrund
Generaliserade andre
Habitus
Kvalitativ analys
Matematik
Narrativ intervju
Rationale
Social interaktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/10347 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics