Anmälningsskyldighet när barn riskerar att fara illa - en studie om hur förskolepersonal hanterar anmälningsskyldigheten

DSpace Repository

Anmälningsskyldighet när barn riskerar att fara illa - en studie om hur förskolepersonal hanterar anmälningsskyldigheten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Anmälningsskyldighet när barn riskerar att fara illa - en studie om hur förskolepersonal hanterar anmälningsskyldigheten
Author Nilsson, Christel ; Håkansson, Pernilla
Date 2010
Swedish abstract
I vår uppsats skriver vi om anmälningsskyldigheten när det gäller barn som riskerar att fara illa, och den eventuella problematik som personal på förskolor kan känna när det gäller anmälningsförfarandet. Under utbildningens gång har vi både genom litteratur samt i möten med socialsekreterare, fått en uppfattning om att det från förskolor görs för få anmälningar när det gäller barn som riskerar att fara illa. Detta väckte hos oss ett intresse för att undersöka varför personal i förskolan inte anmäler så ofta men även att undersöka hur personalen hanterar skyldigheten att anmäla vid misstanke om att barn riskerar att fara illa. Vi är också nyfikna på att ta reda på vad utbildningen inom detta område tar upp när det gäller själva anmälningsskyldigheten vilket innebär att vi även undersöker hur det ser ut med kunskapen när det gäller lagen och annat relevant för anmälningsskyldigheten. Slutligen kommer vi även in på hur personalen i förskolan upplever samarbetet med socialtjänsten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Anmälningsskyldighet
Barn som far illa
samverkan
organisation
förebyggande
Handle http://hdl.handle.net/2043/10348 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics