Genus, föräldraskap och socialt arbete - ställt mot barnets bästa

DSpace Repository

Genus, föräldraskap och socialt arbete - ställt mot barnets bästa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Genus, föräldraskap och socialt arbete - ställt mot barnets bästa
Author Andersson, Michelle ; Berglund, Elin
Date 2010
English abstract
The work addresses the topics of gender, parenthood and social work filed against the best interests of the child. Issues highlighted are the instances of social work dealing with gender issues in relation to parenting and the best interests of the child and how this is taken into account in the investigated social work practice. Gender is not discussed under structured forms in the examined activities, but the majority of them discussed it in other forms. During the work it has become clear that the perception of father role is changing and that the father is more in their children's lives than previous research shows. However, informants lift up the problems of public accommodation, that parents and children cannot always be under the same unit of social services and a lack of father - child placements.
Swedish abstract
Arbetet tar upp ämnena genus, föräldraskap och socialt arbete ställt mot barnets bästa. Frågor som belyses är om instanser för socialt arbete arbetar med genusfrågor i förhållande till föräldraskap och barnets bästa och hur detta tas hänsyn till i det undersökta sociala arbetets praxis. Genus är inget som diskuteras strukturerat i de undersökta verksamheterna, men hos flertalet av dem diskuteras det under andra former. Under arbetets gång har det framkommit att synen på papparollen är under förändring och pappan finns med mer i barnens liv än vad tidigare forskning visar. Dock lyfter informanterna upp problemen kring kollektivboenden, att föräldrar och barn inte alltid finns under samma enhet hos socialtjänsten och bristen på pappa – barn placeringar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barnets bästa
Pappor
Anknytning
Genus
Föräldraskap
Socialt kontruerad
Socialtjänsten
Behandlingshem
Handle http://hdl.handle.net/2043/10356 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics