Male Rolemodels -As an social intervention for young men

DSpace Repository

Male Rolemodels -As an social intervention for young men

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Male Rolemodels -As an social intervention for young men
Author Parck, Maja ; Persson, Emmelie
Date 2010
Swedish abstract
Vi startade vårt examensarbete efter en föreläsning på Malmö Högskola, Hälsa & Samhälle (2010-01-22), rörande genusfrågor kopplat till socialt arbete. Här väcktes vårt intresse för användningen av manliga förebilder som en insats till pojkar med olika problematik. Vi ville undersöka vilka föreställningar socialarbetare har om begreppet manliga förebilder, kopplat till socialt arbete med ungdomar, och detta blev således även vår frågeställning. Vår avsikt har alltså varit att söka en förståelse för begreppet, vilka egenskaper är eftersträvande hos den ”goda manliga förebilden”. I vilken utsträckning spelar föreställningar kring kärnfamilj, kön, frånvarande fäder och behovet av manliga förebilder in i hur socialarbetare resonerar kring behov av insats för ungdomar. Vi har utfört en kvalitativ studie och funnit att alla våra informanter har en tydlig bild av vem den manliga förebilden är och vad han används till. Det är en man som står för gränssättning, aktiviteter och erfarenheter och som blir en del av pojkarnas könsidentifiering .
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Genus
Manliga förebilder
Handle http://hdl.handle.net/2043/10358 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics