Male Rolemodels -As an social intervention for young men

DSpace Repository

Male Rolemodels -As an social intervention for young men

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Parck, Maja
dc.contributor.author Persson, Emmelie
dc.date.accessioned 2010-06-29T09:04:20Z
dc.date.available 2010-06-29T09:04:20Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10358
dc.description Vi startade vårt examensarbete efter en föreläsning på Malmö Högskola, Hälsa & Samhälle (2010-01-22), rörande genusfrågor kopplat till socialt arbete. Här väcktes vårt intresse för användningen av manliga förebilder som en insats till pojkar med olika problematik. Vi ville undersöka vilka föreställningar socialarbetare har om begreppet manliga förebilder, kopplat till socialt arbete med ungdomar, och detta blev således även vår frågeställning. Vår avsikt har alltså varit att söka en förståelse för begreppet, vilka egenskaper är eftersträvande hos den ”goda manliga förebilden”. I vilken utsträckning spelar föreställningar kring kärnfamilj, kön, frånvarande fäder och behovet av manliga förebilder in i hur socialarbetare resonerar kring behov av insats för ungdomar. Vi har utfört en kvalitativ studie och funnit att alla våra informanter har en tydlig bild av vem den manliga förebilden är och vad han används till. Det är en man som står för gränssättning, aktiviteter och erfarenheter och som blir en del av pojkarnas könsidentifiering . en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject Genus en
dc.subject Manliga förebilder en
dc.title Male Rolemodels -As an social intervention for young men en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Socionomutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics