Att arbeta laborativt i matematik för- eller nackdel?

DSpace Repository

Att arbeta laborativt i matematik för- eller nackdel?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att arbeta laborativt i matematik för- eller nackdel?
Author Veysel, Sümer
Date 2010
Swedish abstract
Sammanfattning Skolverket har gjort undersökningar som visar att under de tio senaste åren har många elever tappat intresset för ämnet matematik. Genom att variera arbetsformen ges möjlighet till känslor av upptäckarglädje och engagemang. Med laborativa arbetsformer kan rutinmässiga lösningar undvikas, och elever erbjuds istället diskussion, reflektion och kommunikation i ämnet (PISA, 2003). Syftet med min undersökning är att ta reda på hur lärare förklarar och ger skäl till att de väljer laborativtarbetsätt i sin undervisning i matematik. Och vidare vill jag veta vad elever tycker om det laborativa arbetssättet i matematik. Resultatet av undersökningen bygger på en enkätundersökning med elever från åk 6, 8 och 9 och genom personliga intervjuer med lärare. Nästan alla lärare som intervjuades och elever som har besvarat enkäten arbetar laborativt. Resultatet på detta examensarbete är elevenkätsvar och svar från lärarintervjuerna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Laborativ matematik
matematikundervisning
matematikverkstad
språk och matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/10369 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics