Förståelse av funktioner - faktorer som har bidragit till begreppsutvecklingen

DSpace Repository

Förståelse av funktioner - faktorer som har bidragit till begreppsutvecklingen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förståelse av funktioner - faktorer som har bidragit till begreppsutvecklingen
Author Toft, Kajsa
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka matematikstudenters uppfattningar kring begreppet funktion samt vilka faktorer som inverkat positivt på deras förståelseutveckling. Tidigare forskning på området begreppsutveckling tar upp faktorerna, att skapa relationer, att utöka och använda sig av matematisk kunskap, att reflektera kring sina erfarenheter, att formulera vad man vet samt att göra matematisk kunskap till sin egen. I resultatet återfanns tre av dessa, nämligen att utöka och använda sig av matematisk kunskap, att reflektera kring sina erfarenheter samt att formulera vad man vet. Dessutom framkom en tydlig bild av den grafiska representationens vikt för studenternas förståelse av funktionssambandens mening.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject begreppsutveckling
funktioner
inlärning
verklighetsanknytning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10370 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics