Teamarbete hos två tryckerier

DSpace Repository

Teamarbete hos två tryckerier

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Grundström, Johanna
dc.date.accessioned 2010-06-30T09:52:38Z
dc.date.available 2010-06-30T09:52:38Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10373
dc.description Under de senaste 20 åren har teamarbete blivit vanligare, inte minst för att arbete i projektform ökar. Projektformen innebär även att arbete i skiftande eller temporära konstellationer förekommer och därmed blir flexibilitet samt snabb anpassning i grupper en konkurrenskraft. I och med detta ökar behoven av att bygga och stärka grupper. (Sjøvold, 2008, s 10) Syftet med rapporten är att studera några företag i den grafiska branschens syn på sitt teamarbete och teambuilding genom en enkätundersökning, samt analysera resultatet med teambyggande teorier. Resultatet av enkäten har gett en översikt hur tryckeriernas anställda upplever sitt teamarbete med tyngdpunkt på mål och strategier, struktur och ansvar, socialt klimat samt kommunikation. Genom en enkätundersökning liknande den genomförda, kan man få indikationer på vilka delar av teamets samspel som teammedlemmarna själva anser brister och den kan därmed fungera väl som verktyg för att identifiera problem likväl som utvecklingsverktyg. en
dc.description.abstract Teamwork at two print works During the last 20 years teamwork has become more frequent, not at least since working in projects is increasing. The project form also means that work in changing and temporary constellations occurrs and there by does flexibility and quick adjustments in groups become an ability to compete. Because of this the needs of teambuilding and team development increase. (Sjøvold, 2008, s 10) The aim of this report is to study a couple of companies in the graphic business’ view of their teamwork and teambuilding through a questionnaire study, and analyze the result with teambuilding theories. The result of the questionnaire study has given an overlook of how the employees of the print works experience their teamwork with emphasis on goal and strategies, structure and responsibility, social climate and communication. Through a questionnaire study like the accomplished, one can gain indications of which part of the teamwork the team members themselves feel are insufficient and it can there by work very well as a tool for identifying problems as well as a development tool. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier en
dc.subject Teamwork en
dc.subject Team en
dc.subject Teambuilding en
dc.subject Tryckerier en
dc.subject Teamutveckling en
dc.subject Effective work en
dc.title Teamarbete hos två tryckerier en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics