CIF:s nya uppdrag : att ansvara för en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten

DSpace Repository

CIF:s nya uppdrag : att ansvara för en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title CIF:s nya uppdrag : att ansvara för en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten
Author Norberg, Johan R ; Dartsch, Christine
Date 2010
Swedish abstract
Centrum för idrottsforskning (CIF) är sedan 1988 statens sektors-organ för idrottsforskning med uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning på idrottens område. I praktiken har verksamheten dominerats av tre uppgifter: fördelning av anslag till idrottsrelaterade forskningsprojekt och tjänster, anordnande av konferenser samt tidskriften Svensk idrottsforskning. I december 2009 tillkom genom riksdagsbeslut uppgiften att ansvara för en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten. I denna artikel redogörs för det nya uppföljningsuppdragets tillkomst och övergripande former.
Publisher Centrum för idrottsforskning
Host/Issue Svensk idrottsforskning;1
ISSN 1103-4629
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/10378 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics