Kariesprevalens i Irak och Sverige - en jämförelse och analys av faktorer

DSpace Repository

Kariesprevalens i Irak och Sverige - en jämförelse och analys av faktorer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kariesprevalens i Irak och Sverige - en jämförelse och analys av faktorer
Author Fathalla, Laith Hassan
Date 2010
English abstract
As a dental hygienist it is relevant to study caries epidemiological studies on both national and international levels. The purpose of this literature study has been to describe and compare dental caries status (DMFT) of 12 years olds in Sweden and Iraq and the factors underlying the DMFT and DMFT components and facilitating role. To achieve the objective information from scientific literature and publications, and data from WHO database on these countries were used. Results showed that the DMFT for 12 year olds in Iraq and Sweden was 1.7(2003), 1.0 (2005) respectively. DT component was high among Iraqi children (untreated caries) while the FT component was high in Denmark, (no data was available for Sweden). DMFT mean, sugar consumption, economic resources for dental care, number of dental health professionals, and fluoride applications were very different in Sweden and Iraq, yet DMFT difference was not marked and serious.
Swedish abstract
Som tandhygienist är det mycket intressant att studera karies-epidemiologiska undersökningar på både nationell och internationell nivå. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva och jämföra kariesstatus (DMFT) hos 12-åringar i Sverige och Irak, och några av de faktorer som kan påverka DMFT komponenternas roll och inverkan. För att besvara syftet användes information från litteratur och tidskrifter samt WHO:s databas om länderna. Resultatet visar att DMFT för 12-åringar i Irak var 1.7 (2003) och i Sverige 1.0 (2005). DT-komponenten, d.v.s. obehandlad karies, var hög hos irakiska barn medan FT- komponenten var hög för danska barn (inga data tillgängliga för Sverige). DMFT-medelvärde, sockerkonsumtion, ekonomiska resurser för tandvård, antal tandvårdpersonal och fluorprogram var mycket olika i Sverige och Irak, men differensen i DMFT var ändå inte markant.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject Caries epidemiology
Dental caries
Caries in Iraq
Caries in Sweden
Epidemiological study in Sweden
Epidemiological study in Iraq
Attitudes to oral health care in Sweden
Attitudes to oral health care in Sweden
Oral health in Sweden
Oral health in Iraq
Oral health and carires in Iraq
Oral health and caries in Sweden
Caries för 12 years old in Iraq
Caries för 12 years old in Sweden
DMFT för 12 years old in Sweden
DMFT för 12 years old för Iraq
Sugar consumption in Sweden
Sugar consumption in Iraq
per capita consumption of sugar products and dental health in Iraq
Per capita consumption of sugar products in Sweden
Fluorprofylax in Sweden
Fluorprofylax in Iraq
Handle http://hdl.handle.net/2043/10380 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics