Energikartläggning av en äldre industrifastighet

DSpace Repository

Energikartläggning av en äldre industrifastighet

Details

Files for download
Icon
Energy mapping of ...
Icon
Bilaga till Energy ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Energikartläggning av en äldre industrifastighet
Author Svan, Anton
Date 2009
English abstract
Society is today focusing more and more on one of the major environmental issues - what should the world do to reduce carbon emissions? A start is to reduce energy consumption in homes but industries should also examine what they can do to improve. Our homes and buildings account for a sizeable proportion of the total energy use in Sweden. The aim of this study is to investigate how much energy an old industrial site can save through various investments and actions. Through various studies and calculations different options for savings is presented. Many older buildings should be revised, on where and what they can do to reduce their energy. The land surveyed is located in Dalsland and owned by the Stenqvist group. The largest part of the property is built in the 1960s. Many of the domestic distribution system were mounted during the same time and calls for measures to save energy. The various proposals for measures can be applied to other industries built in the same age or architectural style. Some of the measures I have come to that would be profitable is the installation of an exhaust air heat pump. With such a setup the company would save 250 000 SEK / year. A cheap but effective investment is power-frequency converter. Many of the fans that are installed today do not need to run with a constant full flow, but could instead unwind and save energy in that way. According to the computer programme Easy Save, up to 230 000 SEK / year can be saved. Because the property was mostly built during the 60s, when energy prices were much lower, the climate cover is a large consumer of energy. Back then neither construction companies nor owners cared if the structures were not tight when the energy was so cheap. Investigation of transmission losses and air leakage is done and the results show that the hypothesis is correct, the building has large heat losses. It can be difficult to convince industry leaders to review their facilities and what can be done to save. This does not mean that there usually are large energy savings to make, which can result in improved economic performance. This should be a sufficient traction for most
Swedish abstract
Samhället idag riktar sig mer och mer mot en av de stora miljöfrågorna - vad ska världen göra för att minska koldioxidutsläppen? En början är att minska ner på energikonsumtionen i hemmen men även industrier borde undersöka vad de kan förbättra. Våra boenden och lokaler står för en ganska stor del av det totala energianvändandet i Sverige. Målet med studien är att undersöka hur mycket energi en äldre industrifastighet kan spara genom olika investeringar och åtgärder. Genom olika utredningar och beräkningar presenteras olika alternativ på besparingsåtgärder. Många äldre byggnader borde ses över, var och vad de kan minska sin energikonsumtion på. Fastigheten som undersökts är belägen i Dalsland och ägs av koncernen Stenqvist. Den största delen av fastigheten är byggd under 1960-talet. Många av fastighetsinstallationerna är monterade under samma tid och kräver åtgärder för att spara energi. De olika åtgärdsförslagen kan appliceras på andra industrier byggda i samma tidsålder eller byggnadsstil. Några av de åtgärder jag har kommit fram till är installation av frånluftsvärmepump. Med en sådan installation skulle företaget spara drygt 250 000 kr/år. En billig men effektiv investering är frekvensomformare. Många av de fläktar som är installerade idag behöver inte köras med konstant fullt flöde utan skulle kunna varva ner och spara energi på det sättet. Enligt dataprogrammet Easy Save kan ända upp till ca 230 000 kr/år sparas in. Fastigheten är mestadels byggd under 60-talet då energipriserna var betydligt lägre, är klimatskalet en stor energislukare. Förr brydde sig varken byggföretag eller ägare om att konstruktionerna inte var täta då energin var så pass billig. Utredning av transmissionsförluster och ofrivillig luftläckning är gjord och resultaten visar att hypotesen stämmer, byggnaden har stora värmeförluster. Det kan vara svårt att övertyga en industriledare om att se över sina installationer och vad som kan sparas in på. Man tänker inte på att det oftast finns stora energibesparingsmöjligheter som kan resulterar i ett bättre ekonomiskt resultat. Det borde vara en tillräcklig dragkraft för de flesta företag.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject Energi
Energymapping
Handle http://hdl.handle.net/2043/10385 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics