Livskunskap - Om Social och Emotionell Träning i skolan

DSpace Repository

Livskunskap - Om Social och Emotionell Träning i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Livskunskap - Om Social och Emotionell Träning i skolan
Author Silow, Anna
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med min uppsats är att undersöka vad SET-programmet och Livskunskap som ett schemalagt ämne är. Men även hur det är utformat och hur dess pedagogiska metod används i skolan. Med hjälp av kvantitativa enkäter och kvalitativa intervjuer ska jag ta reda på elevers i årskurs 7-9 och lärares inställningar till SET-programmet. Jag har kommit fram till att elever och lärare är positivt inställda till Livskunskap, men att det krävs ett långsiktigt arbete och välförbereda lärare för att uppnå tillfredsställande resultat. Många elever svarade att Livskunskapen inte hjälpte till att få en bättre arbetsmiljö, eftersom att många elever inte tar det på allvar. Jag anser att Livskunskap är en bra pedagogisk metod som tränar barnen i tidig ålder i social och emotionell kompetens med hjälp av olika övningar som lär barn att lära känna sig själv och hur de reagerar i olika situationer. För de äldre barnen är det övningar som hjälper dem att kunna säga nej och att kunna hantera situationer som exempelvis grupptryck. Denna metod uppfyller kraven för läroplanen för grundskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Livskunskap
Social kompetens
Empati
Emtionell kompetens
Handle http://hdl.handle.net/2043/10407 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics