Muntliga prov i matematik A

DSpace Repository

Muntliga prov i matematik A

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Muntliga prov i matematik A
Author Hansson, Fredrik ; Mena, Daniel
Date 2004
English abstract
I denna aktionsforskning utarbetas, används och utvärderas en metod för muntliga prov i matematik A. De frågor som vi har arbetat utifrån gäller valet av uppgifter, hur själva genomförandet av ett muntligt prov ska gå till samt hur man bedömer det muntliga provet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject aktionsforskning
konstruktivism
matematik
muntliga prov
gymnasieskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/1041 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics