Integrated Care (IC) as an Organizational Strategy - A Modest Study of Fidelity

DSpace Repository

Integrated Care (IC) as an Organizational Strategy - A Modest Study of Fidelity

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Sjöberg, Johanna
dc.contributor.author Åkerberg, Louise
dc.date.accessioned 2010-07-06T06:57:05Z
dc.date.available 2010-07-06T06:57:05Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10411
dc.description Sjöberg, J & Åkerberg, L Integrerad Psykiatri som verksamhetsstrategi – en blygsam studie av programtrohet Examensarbete i socialt arbete 30 poäng Malmö Högskola: Hälsa och samhälle, enheten för socialt arbete, 2008. Utifrån vår utbildning inom verksamhetsutveckling var vi intresserade av att undersöka hur en privat aktör på offentligt uppdrag använder sig av en organisatorisk strategi. För att göra detta har vi tagit del av skriftligt empiriskt material från Integrerad Närsjukvård i Malmö (INM) så som verksamhetsberättelse, utvärderingar, upphandlingsdokument e t c. Ytterligare empiri har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med medarbetarna på INM. Avseende material kring Integrerad Psykiatri (IP) har vi studerat bland annat arbetsblad. Integrerad Psykiatri (IP) är en evidensbaserad strategi för organisering av och behandling inom psykiatrisk vård. Ur ett organisatoriskt perspektiv kan det nämligen finnas en mängd omständigheter som bidrar till svårigheter respektive möjligheter, avseende implementering av ett sådant organisatoriskt recept. Det har i vår studie visat sig vara en reell möjlighet för en verksamhet att tolka strategin och därmed faktiskt omvandla den till praktiska handlingar. Denna organisatoriska tolkning måste dock ske inom ramarna för modellen för att receptet inte ska förvanskas. Programtrohet innebär den grad av modellen som faktiskt utförs och genomförs som den var ämnad. Receptet i sig förutsätter en hög grad av programtrohet för att kunna leverera, de genom evidensbaseringen, utlovade behandlingsresultaten. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject ACT en
dc.subject implementering en
dc.subject Integrerad Psykiatri en
dc.subject nyinstitutionell teori en
dc.subject organisationsrecept en
dc.subject programtrohet en
dc.subject strategi en
dc.title Integrated Care (IC) as an Organizational Strategy - A Modest Study of Fidelity en
dc.type H1 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics