Från storslagna visioner till professionell bedömning - Om barndom, utbildning och styrning

DSpace Repository

Från storslagna visioner till professionell bedömning - Om barndom, utbildning och styrning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Book, editor
Title Från storslagna visioner till professionell bedömning - Om barndom, utbildning och styrning
Editor Qvarsebo, Jonas ; Tallberg Broman, Ingegerd
Date 2010
Swedish abstract
I denna antologi presenteras ett axplock av pågående forskning vid enheten Barn-Unga-Samhälle (BUS) inom Lärarutbildningen vid Malmö högskola. Antologin belyser en utbildningshistorisk förskjutning från visionärt arbete och tilltro om en bättre framtid via uppfostran och utbildning, till en ökad oro för framtiden i en global konkurrens. Styrning och kontroll av barndom och utbildning, via exempelvis dokumentation, bedömning och utvärdering, blir allt mer framträdande, både nationellt och internationellt. Antologin vänder sig till alla som är intresserade av frågor om barndom och utbildning ur ett samhällsperspektiv.
Publisher Malmö högskola, Lärarutbildningen
Series/Issue Rapporter om utbildning;2
ISSN 1101-7643
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Note Report, editor
Handle http://hdl.handle.net/2043/10414 Permalink to this page
Purchase printed copy
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics