Våld mot samekvinnor, samekvinnors dubbla utsatthet sett utifrån ett intersektionellt perspektiv exemplifierat genom en studie av våldet mot samekvinnor i hemmets sfär och bristen på hjälp för att ta sig ur ett osunt förhållande

DSpace Repository

Våld mot samekvinnor, samekvinnors dubbla utsatthet sett utifrån ett intersektionellt perspektiv exemplifierat genom en studie av våldet mot samekvinnor i hemmets sfär och bristen på hjälp för att ta sig ur ett osunt förhållande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Våld mot samekvinnor, samekvinnors dubbla utsatthet sett utifrån ett intersektionellt perspektiv exemplifierat genom en studie av våldet mot samekvinnor i hemmets sfär och bristen på hjälp för att ta sig ur ett osunt förhållande
Author Krumlinde, Ebba
Date 2009
English abstract
The research in this essay is about Sami women, a group of women that could be recognised as a forgotten category in the ongoing discussion in Sweden about gender. The starting point for the essay is accordingly: could Sami women be seen as double discriminated from an intersectional point of view, considering that they belong to the marginalised groups women and indigenous people? The plead theory for this essay, intersectional perspective problemize around interaction between different aspects and their influence on experience and need for help. Applied method is qualitative interview method. The intention is to show the situation for Sami women as women and indigenous people explicit in the context of domestic violence as an example of the double discrimination they have been and are put through. Due in absence of commitment from the Swedish authorities considering Sami women, there are lacking comprehension about the cultural aspects that can have influence on the leaving process. Conclusion is after problemizing around the issue that Sami Women is double discriminated both as women and as indigenous people in the context of domestic violence.
Swedish abstract
Forskningen i den här uppsatsen handlar om samekvinnor, en grupp kvinnor som kan ses som en glömd kategori i den pågående genusdiskussionen i Sverige. Utgångspunkten för uppsatsen är huvudfrågan: kan samekvinnor ses som dubbelt diskriminerade utifrån ett intersektionellt perspektiv, genom att tillhöra de marginaliserade grupperna kvinna och ursprungsbefolkning? Den anförda teorin i uppsatsen, intersektionellt perspektiv, problematiserar runt olika aspekters interaktion med varandra och inverkan på det upplevda och behovet av hjälp. Metoden som används är kvalitativ intervjumetod. Intentionen är att belysa samekvinnors situation som kvinna och ursprungsbefolkning och explicit i kontexten våld i hemmets sfär som ett exempel på den dubbla diskriminering samekvinnor utsatts och utsätts för. På grund av bristande engagemang från svenska staten när det gäller samekvinnor, saknas det en förståelse för kulturella aspekter som kan ha inverkan vid uppbrottsprocessen. Slutsatsen efter problematiseringen runt frågeställningarna är att samekvinnor är dubbelt diskriminerade både som kvinnor och som ursprungsbefolkning i kontexten våld i hemmets sfär.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject samer
våld mot kvinnor
intersektionellt perspektiv
ursprungsbefolkning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10418 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics