Aggression Replacement Training - hur får man en hållbar förändring?

DSpace Repository

Aggression Replacement Training - hur får man en hållbar förändring?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Aggression Replacement Training - hur får man en hållbar förändring?
Author Holmström, Lotta ; Karlsson, Theres
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna C-uppsats har varit att undersöka hur metoden Aggression Replacement Training (ART) används i arbetet med ungdomar. I ART tränas den unge i att förändra sitt aggressiva beteende och sina värderingar och ersätta dessa med positiva tankar och handlingar. Metoden är multimodal vilket innebär att den kombinerar olika delar i en och samma metod för att genom strukturerade övningar komma fram till bäst resultat. I vår undersökning har vi gjort fem kvalitativa intervjuer som vi sedan har jämfört med varandra och tidigare forskning. Vi fann att killar var överrepresenterade på ART träningen, att killar tenderar vara mer aggressiva och utåtagerande än tjejer. För övrigt användes metoden på samma sätt oavsett om det var killar eller tjejer i gruppen. Dock menar en av våra informanter att han ser att trenden håller på att förändras och att fler tjejer är utåtagerande än tidigare. Teorin och våra informanter visar att ett hållbart resultat av ART främst uppnås genom användning av alla tre komponenterna: socialfärdighetsträning, ilskekontroll samt moralträning. Forskning visar också på att det aggressiva beteendet är grundlagt i hemmet och att detta går att förändras genom träning och positiv förstärkning. Slutligen är det viktigt med ett nätverk och den unges motivation för att lyckas förändra sitt beteende.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Agression Replacement Training
ART
aggressivitet
gruppdynamik
inlärt beteende
nätverk
Handle http://hdl.handle.net/2043/10423 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics