Jag respekterar dem som respekterar mig

DSpace Repository

Jag respekterar dem som respekterar mig

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jag respekterar dem som respekterar mig
Author Robertsson, Carina ; Nilsson, Susanne
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med föreliggande studie var att undersöka förekomsten av så kallade störande moment i undervisningssituationer och hur dessa påverkade stämningen och lärandemiljön. Vi var även intresserade av att undersöka vilka strategier lärare använde sig av för att bemöta de olika störningsmomenten samt i vilken grad eleverna upplevde att lärarna lyckades i dessa intentioner. Metoderna vi använde oss av var dels observationer, dels kvalitativa intervjuer. Undersökningen genomfördes i en klass som går sitt åttonde år i grundskolan. Observationerna gjordes under en dag och dessa följdes upp med intervjuer av tre lärare och tolv elever. Resultaten visar att en mängd störande moment förekommer och att de strategier lärarna använder sig av för att möta dessa har varierad framgång. Dessutom visar vår studie att fasta regler och ett tydligt ledarskap är en förutsättning för en god lärandemiljö. Med ett konsekvent förfaringssätt skulle många störande moment kunna elimineras.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject störande moment
pedagogiskt ledarskap
trygg lärandemiljö
ordningsregler
ömsesidig respekt
Handle http://hdl.handle.net/2043/10425 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics