Fyra lärares tankar om estetik

DSpace Repository

Fyra lärares tankar om estetik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fyra lärares tankar om estetik
Author Manglind, Carolina ; Larsson, Lina
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning är att ta fasta på hur lärare förhåller sig till estetiska uttrycksformer i sin undervisning. Våra intentioner är att undersöka vilken inställning verksamma lärare har till estetik och hur de i sitt dagliga arbete förhåller sig till olika uttrycksformer. Vi vill undersöka vilket syfte arbete med estetiska uttrycksformer har och hur lärarna arbetar med dessa. För att undersöka detta kommer vi genomföra kvalitativa intervjuer med fyra lärare. Vår slutsats är att alla medverkande lärare har visionen och viljan att integrera estetiska uttrycksformer i sin undervisning men att praktiska hinder och bristande kunskap om estetiska uttrycksformer begränsar fantasin. Och att begränsningarna egentligen är ett försvar för varför lärarna inte arbetar integrerat med estetiska uttrycksformer och övrig undervisning, när det egentligen handlar om olust och rädsla för det okända.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Estetiska uttrycksformer
Handle http://hdl.handle.net/2043/10430 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics