Ett nytt stråk och mötesplats i Fosieby

DSpace Repository

Ett nytt stråk och mötesplats i Fosieby

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ett nytt stråk och mötesplats i Fosieby
Author Hodzic, Mineta ; Memisovska, Melek
Date 2010
English abstract
In light of the ongoing fragmentation of cities, like the one that currently exists in Malmo has raised questions about the possibility of strengthening the linkages between neighborhoods and the opportunity to contribute to more venues in the city. The lack of links, like a string between downtown and the south and east parts of Malmö, as well as the lack of well-defined and lively venues has raised questions about segregation and challenged Malmo as a safe city to live in. The bachelor work analyze the concepts of string and place. Our purpose in this work is to research how design can promote safety and liveliness on the string and places. We want to apply the results of the research to a proposal on a string and a venue in Fosieby, between Lindängen and Fosie industrial area in Malmö.
Swedish abstract
Mot bakgrund av en pågående fragmentisering av städer, likt den som idag förekommer i Malmö har frågor väckts kring möjligheten att stärka kopplingarna mellan stadsdelar samt möjligheten att bidra till fler mötesplatser i staden. Bristen på kopplingar i form av stråk mellan innerstaden och de södra och östra stadsdelarna av Malmö, samt bristen på väldefinierade och livliga mötesplatser, har väckt frågor kring segregation och ifrågasatt Malmö som en trygg stad att leva och bo i. I kandidatarbetet belyser vi begreppen stråk och plats. Vårt syfte med kandidatarbetet är att utforska hur man genom fysisk planering kan bidra till ökad trygghet och livlighet på stråk och platser. Vi vill tillämpa resultatet av forskningen i ett förslag på ett stråk och en mötesplats i Fosieby, mellan Lindängen och Fosie industriområde i Malmö.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject stråk
mötesplats
Malmö
Fosieby
fragmenterad stad
fragmentisering
trygghet
livlighet
segregation
koppling
Handle http://hdl.handle.net/2043/10438 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics