Barns tankar om sitt framtida yrke och vad som är viktigt i skolan

DSpace Repository

Barns tankar om sitt framtida yrke och vad som är viktigt i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns tankar om sitt framtida yrke och vad som är viktigt i skolan
Author Klint, Lars ; Stricker, Sandra
Date 2010
Swedish abstract
Stricker, S & Klint, L (2010) Barns tankar om sitt framtida yrke och vad som är viktigt i skolan. En studie i barns tankar om framtidsyrke, vad de tycker är viktigt i skolan och om boendemiljön påverkar deras val. Malmö: lärarutbildningen: Malmö högskola. Examensarbetet behandlar barns tankar om sina framtida yrken, vad de tycker är viktigt i skolan samt om boendemiljön påverkar deras val. Syftet med undersökningen är att belysa elevernas tankar kring detta. De frågeställningar vi utgått ifrån är: Vilka yrken tänker sig de intervjuade eleverna i framtiden? Vad är viktigt i skolan för dessa elever? Kan vi se olika mönster i svaren beroende på bostadsområde. Metoden som vi använt i ovanstående undersökning är kvalitativa intervjuer av 12 elever i årskurs 5 på två olika skolor. Skolorna är belägna i två helt olika socioekonomiska område skola A, villa ort, skola B, höghusområde förort. De teoretiska utgångspunkterna har varit forskning kring barns framtidstankar, vad som är viktigt i skolan för dem och hur vida boendemiljön påverkar deras val. Resultatet visar att barnen på skola A anser att kamrater är en viktig del av skoldagen, de har ett stort intresse av de kreativa ämnena där de anser sig ha möjlighet att skapa på egen hand. Yrkesvalen är kopplade till fritidsintresse. På skola B har kamraterna inte samma betydelse, skolan betyder undervisning. De kreativa ämnena nämns inte alls. Yrkesvalen är kopplade till närstående i deras omgivning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject framtid
yrke
skola
boendemiljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/10440 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics