"Jag är bloggen" - en projektbeskrivning av ett radioreportage om identitet och bloggande

DSpace Repository

"Jag är bloggen" - en projektbeskrivning av ett radioreportage om identitet och bloggande

Details

Files for download
Icon
Examensarbete "Jag ...
Icon
Radioreportaget ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag är bloggen" - en projektbeskrivning av ett radioreportage om identitet och bloggande
Author Andersson, Vera
Date 2010
Swedish abstract
Vad betyder bloggen för den som bloggar? Genom tre unga tjejers röster är syftet att förstå vad bloggandet betyder för dem. Samtidigt är det att se vad det har för inverkan på identitetsskapandet. Arbetet handlar också om att skapa ett rum för lyssnande, där informanternas röster är tonsättare och grunden i arbetet. Genom ett radioreportage där Johanna, Tova och Camilla själva berättar om sin syn på bloggandet, har jag försökt att sätta fingret på vad det är bloggen ger tjejerna som skolan inte gör. Med en konstruktivistisk syn på identitet har metoden för närmandet varit kvalitativintervju med inspiration av radiojournalisters syn på intervjuer. För att ringa in informanternas syn på bloggandet har jag använt mig av diskursanalys. Bloggandet är ett fritidsintresse, något som ligger utanför skolan. Ett lärande som är på informanternas villkor, samtidigt som det är riktat till en läsekrets som förväntar sig att få ta del av deras liv. Bloggen tar mycket tid men känns mer personligt än skolan. Det är ett ställe där de kan få utlopp för känslor, smak och åsikter och får feedback från sina läsare vilket stärker deras självbild. Genom att förtydliga sig själva med mode, foto och frisyrer skapar tjejerna ett forum där de visar vilka de är. Samtidigt är alla tre tjejer medvetna om att bloggen är offentlig och därför väljer de bort delar som de inte publicerar. Detta för att värna om sitt privatliv och de kontakter de har som inte vill synas i bloggen. Genom att använda mig av radio som medium har jag försökt skapa en möjlighet för lyssnare att själva bilda sig en uppfattning av vad som sägs. Texten är ett komplement och en fördjupning till radioreportaget. Jag upplever att mina tre informanter genom sitt bloggande får utlopp för känslor och smak som annars inte har någon given plattform. Alla tre är medvetna om sina läsare och formar sitt språk efter dem. Diskursen informanterna rör sig i är ett förhållande mellan fritid och skola, mellan att vara offentlig och samtidigt privat och att uttrycka vem man är, i förhållande till vad man inte är.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject blogg
identitet
radio
Handle http://hdl.handle.net/2043/10442 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics