Barn med sexuella beteendeproblem

DSpace Repository

Barn med sexuella beteendeproblem

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barn med sexuella beteendeproblem
Author Forsman, Alexandra ; Fahlgren, Julia
Date 2010
Swedish abstract
Sexuella beteendeproblem hos barn är ett relativt outforskat område i Sverige. I denna studie undersöker vi kring fenomenet hos barn i åldern sex till tolv år och vilka insatser som finns att tillgå för dessa barn och deras familjer i Sverige. Vi vill även få mer kunskap om hur könsfördelningen ser ut hos barn med sexuella beteendeproblem. För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att göra en kvalitativ studie som innefattar sex intervjuer med tjänstemän som alla möter barn med sexuella beteendeproblem i sitt yrke. Denna studies resultat visar att sexuella beteendeproblem finns hos både pojkar och flickor och att det både finns likheter och skillnader i hur detta yttrar sig. Vidare visar studien att de befintliga riskfaktorerna för att utveckla sexuella beteendeproblem på många sätt sammanfaller med de riskfaktorer som finns för att utveckla generellt normbrytande beteende. Studien visar också att de insatser och den behandling som finns i Sverige för barn med sexuella beteendeproblem är begränsad och alla informanter som vi har träffat är överens om att mer bör göras för dessa barn.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject barns sexualitet
kvalitativ studie
normbrytande beteende
sexuella beteendeproblem
sexuella övergrepp
Handle http://hdl.handle.net/2043/10443 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics