Det kreativa rummet - en studie om den fysiska lärmiljön i förskola och skola. The creative room - a research of the physical learning environment in preschool and school

DSpace Repository

Det kreativa rummet - en studie om den fysiska lärmiljön i förskola och skola. The creative room - a research of the physical learning environment in preschool and school

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Det kreativa rummet - en studie om den fysiska lärmiljön i förskola och skola. The creative room - a research of the physical learning environment in preschool and school
Author Carlsson, Ann-Kristin ; Tenggren, Jenny
Date 2010
English abstract
This essay is about the physical indoor environment design and how it affects children’s playing and learning. In our study we have interviewed thirteen pedagogues in two preschools, a Montessori preschool and two public schools. The purpose of this work is to study and illustrate the importance of the environment regarding the children’s playing and learning as well as the pedagogues’ awareness around the physical environment as a tool. As a result of our study we noticed that the pedagogues believe that the physical environment really matters regarding the playing and learning. The pedagogues also agree that the environment should be quiet, harmonic and well thought through. We found that the pedagogues where aware of that the physical environment affects the children’s playing and learning, but that the school facilities could limit their work. In our study we also found that it is difficult to completely substitute a special pedagogue with a good physical environment but a well thought through environment could perhaps decrease the need of special support to certain children with special needs.
Swedish abstract
Uppsatsen handlar om den fysiska inomhusmiljöns utformning och hur den påverkar barns lek och lärande. I vår studie har vi intervjuat tretton pedagoger från två förskolor, en Montessoriförskola, samt två skolor. Syftet med arbetet är att undersöka och belysa miljöns betydelse för barns lek och lärande och att se hur pedagogers medvetenhet är kring miljön som arbetsredskap. Vi såg av resultatet av vår studie, att pedagogerna anser att den fysiska inomhusmiljön har betydelse för barns lek och lärande. Pedagogerna var också överens om att miljön ska vara lugn, harmonisk och genomtänkt. Vi bedömde att pedagogerna var medvetna om att den fysiska inomhusmiljön påverkar barnen, men att lokalerna kunde begränsa deras arbete. I vår studie kom det också upp att det är svårt att ersätta en specialpedagog men att man kanske kan underlätta eller minska behovet av speciellt stöd om man tänker igenom inomhusmiljön och ändrar om utifrån barngruppens behov.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject fysiska inomhusmiljön
lek och lärande
pedagog
barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/10446 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics