Storyline – en granskning i förhållande till Lpo 94 och Lpfö 98

DSpace Repository

Storyline – en granskning i förhållande till Lpo 94 och Lpfö 98

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Storyline – en granskning i förhållande till Lpo 94 och Lpfö 98
Author Ahlgren, Nui ; Edeslätt, Johanna
Date 2010
Swedish abstract
Denna undersökning har som syfte att granska den tematiskt ämnesövergripande undervisningsmetoden Storyline i förhållande till läroplanerna Lpo94 och Lpfö98. Genom litteraturstudier och kvalitativa intervjuer har frågställningen kunnat besvaras. Lärarna som intervjuats i undersökningen har förhållningssättet att det är viktigt att i den dagliga verksamheten arbeta för att möta alla barn och att undervisningen ska bedrivas med arbetsmetoder som är så demokratiska som möjligt. Förhållningssättet till tematiskt ämnesövergripande är att utgå ifrån barnens intressen och erfarenheter och för att skapa ett meningsfullt lärande så måste teori förenas med praktik. Resultatet av undersökningen visar att Storyline är en möjlig metod för att arbeta med värdegrunden, barns socialiseringsprocess och varierat lärande. När det gäller barn i behov av särskilt stöd är metoden dock inte helt oproblematisk.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lärares förhållningssätt
Läroplaner
Storyline
Tematiskt
Ämnesövergripande
Handle http://hdl.handle.net/2043/10448 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics