Den italienska världen ur ett svenskt och ett rumänskt perspektiv -en komparativ läromedelsanalys av ett svenskt och ett rumänskt läromedel i italienska

DSpace Repository

Den italienska världen ur ett svenskt och ett rumänskt perspektiv -en komparativ läromedelsanalys av ett svenskt och ett rumänskt läromedel i italienska

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den italienska världen ur ett svenskt och ett rumänskt perspektiv -en komparativ läromedelsanalys av ett svenskt och ett rumänskt läromedel i italienska
Author Budaca, Gabriela
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka skillnaderna och likheterna mellan det svenska läromedlet i italienska, Adesso 2, och det rumänska läromedlet i italienska, Limba italiana, åk 2, för att se hur den italienska världen avspeglas i de olika typer av texterna och hur den kommunikativa förmågan karakteriserar de tal- och skrivövningarna. Metoden som jag använder är en komparativ textanalys av två läromedel. Med hjälp av denna metod vill jag beskriva och analysera innehållet i texterna utifrån ett produkt- och ett processperspektiv samt beskriva och analysera de interaktiva och produktiva övningarna med fokus på den kommunikativa förmågan som lyfts fram i dem. Min slutsats är att det finns både skillnader och likheter mellan de två läromedlen i italienska. De två läromedlen skiljer sig från varandra på grund av det produkt- och processperspektivet som kännetecknar texterna och liknar tack vare innehållet som kommer fram i både texterna och övningarna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject italienska
kommunikation
kultur
läromedelsanalys
rumänsk lärobok
svensk lärobok
texter
övningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/10450 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics