En undersökning om skolklimatet på en högstadieskola

DSpace Repository

En undersökning om skolklimatet på en högstadieskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En undersökning om skolklimatet på en högstadieskola
Author Talmid, Rebecka
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med min uppsats är att studera eleverna på en högstadieskola i ett mindre samhälle i Skåne om klimatet på skolan. Med klimatet på skolan menar jag hur de trivs med varandra, med vuxna på skolan, förekommer det mobbning, trakasserier och kränkande behandlingar. Hur trivs eleverna egentligen på skolan, är det så illa som en del elever påstår eller trivs de bra på skolan under skoltid och hur är attityden mellan eleverna. Metoden är en enkätundersökning på ca 100 elever jämnt fördelat på årskurs 7,8 och 9 på skolan. Huvudresultatet var betydligt bättre än vad eleverna beskrev vid andra tillfällen och stämde överens med andra större undersökningar inom samma forskningsområde. Eleverna anser inte över lag att de blir mobbade, kränkta eller utsatta för trakasserier. De försöker även vara trevliga kamrater. Det som var förvånande med undersökningen var att få elever kände till eller märkte av Friends verksamhet på skolan som startade höstterminen 2009.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kränkande behandlingar
trakasserier
Handle http://hdl.handle.net/2043/10452 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics