Elevers uppfattningar kring bråk

DSpace Repository

Elevers uppfattningar kring bråk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers uppfattningar kring bråk
Author Holgersson, Ulrika
Date 2010
Swedish abstract
Detta arbete ger en uppfattning om vad elever i skolår 6 har för attityder kring området bråk och sin bråkinlärning. Insamling av material skedde med undersökningsmetoden enkäter. Med metoden ”Grounded Theory” har jag sammanställt och kategoriserat mina resultat. Det innebär att man låter elevernas svar på enkäterna ”tala” till sig. Bland de slutsatser som dras i studien är att många elever finner bråk vara ett tråkigt och svårt område. En mer vardagsanknuten undervisning bör vidare tillämpas då vissa elever är inte medvetna om varför de lär sig bråk i skolan. Många kan inte praktisera sina bråkkunskaper i sin vardag och ser ingen mening med att lära sig det.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Attityder
Bråk
Bråkuppfattning
Matematik
Rationellt tal
Vardagsmatematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/10456 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics