Varumärket inifrån och ut - En fallstudie på Saltå kvarn

DSpace Repository

Varumärket inifrån och ut - En fallstudie på Saltå kvarn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Varumärket inifrån och ut - En fallstudie på Saltå kvarn
Author Staniewska, Irja
Date 2010
English abstract
In an increasingly globalized world where the supply of products increases, it is difficult to create a strong and sustainable brand in the market. Since there are currently few tools and concepts in the field of internal brand building I have chosen to study how the brand can be strengthened from the inside out. In the study, I have looked into the concept of Brand citizenship behavior, an area that is relatively new and is based on the employee's impact on the brand. An explorative case study was used to examine the stories reproduced in substance. This by interviewing seven employees at the company Saltå kvarn. The empirical material is analyzed from theories about Brand citizenship behavior, Organizational citizenship behavior and organizational theories. Based on existing theories and the study's analysis, I have developed a model that can be used by executive senior management and CEO’s. This can be used as a tool to promote Brand citizenship behavior in the workplace and encourage employees to further personal involvement, which affects the company, brand and organization. The study contributes to a better understanding about the subject and it shows on the employee's impact on the brand, something that can strengthen the whole company from the inside and out.
Swedish abstract
I en alltmer globaliserad värld där utbudet av produkter ökar är det svårt att skapa ett starkt och hållbart varumärke på marknaden. Då det idag finns få verktyg och koncept inom intern varumärksuppbyggnad har jag valt att undersöka hur varumärket kan stärkas inifrån och ut. I studien har jag tittat närmare på begreppet Brand citizenship behaviour, ett område som är relativt nytt och bygger på den anställdes inverkan på varumärket. En explorativ fallstudie har genomförts för att undersöka vilka berättelser som återges i ämnet. Detta genom att ha intervjuat sju anställda på företaget Saltå kvarn. Det empiriska materialet har analyserats utifrån teorier som handlar om Brand citizenship behaviour, Organizational citizenship behaviour och organisationsteorier. Utifrån befintliga teorier och studiens analys har jag tagit fram en modell som kan användas av personer i ledande befattning och chefer. Denna kan brukas som ett verktyg för att främja ett Brand citizenship behaviour på arbetsplatsen och vidare uppmuntra medarbetarna till personligt engagemang vilket påverkar företaget, varumärket och organisationen. Studien bidrar till ökad förståelse kring ämnet samt att den visar på den anställdes inverkan på varumärket, något som kan stärka hela företaget inifrån och ut.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Brand citizenship behaviour
Organizational citizenship behaviour
Varumärke
Intern marknadsföring
Lojalitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/10461 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics