Personal branding för att stärka sin identitet vid rekrytering

DSpace Repository

Personal branding för att stärka sin identitet vid rekrytering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Personal branding för att stärka sin identitet vid rekrytering
Author Adamsson, Maria ; La, Ly
Date 2010
English abstract
In this essay we have examined the subject personal branding. Within personal branding, we have studied how recruitment agencies look at this subject and what factors they think are important to create a personal brand. We have also studied if it is possible in a work-related situation to benefit from a personal brand, and thereby creating an advantage over the competitors. We think this area is important to study because it is a relatively new topic. Since we live in a more individualistic society where the business cycle changes which increases the competition in the labour market, we feel it is important to explore various alternative means that may help in the search for a new job. We chose to study Prien’s (1992) model of the employment process to get a better understanding of its various parts and to identify in which processes you can communicate your personal brand. We have also chosen to look at two models that are developed by Gad and Rosencreutz (2002) to see which elements are included. in personal branding and identify the key elements that can help you to become attractive on the labour market. In our study we have found that with the help of theGad and Rosencreutz (2002) model, “Brand me mind space", it’s possible to call attention to the personal brand in the recruitment processes such as the selection process structured and unstructured interview. It’s possible to use the social dimension in order to emphasize the social skills and be attractive in the employer's eyes. In our study we have also shown that recruitment agencies use the internet to search for relevant information about employment candidates, for example through Google or Facebook. However when working with student recruitment there are often limited resources and no time for it. However, with recruitment of a higher level position there are probably more resources and time to do this. With the Internet it’s possible to choose which information you leave 5 behind to a certain extent. You can work with your personal brand through the Internet and make yourself visible to potential companies that you want to work for. In the survey it has shown that some recruitment agencies think that personal branding is a direct consequence of the individualistic society and that it will increase with fewer jobs, but that the desire to differ from others has always existed. They also believe that you should highlight your skills and be clear about what you think but not do it on someone else's expense.
Swedish abstract
I denna uppsats har vi undersökt ämnet personal branding. Inom personal branding har vi studerat hur rekryteringsföretaget ser på detta område men även vilka faktorer de tycker är viktiga för att skapa ett personal brand, samt om det är möjligt i en arbetsrelaterad situation att dra nytta av sitt personal brand och på så sätt skapa fördelar gentemot sina konkurrenter. Vi tycker detta område är viktigt att studera därför att det är ett relativt nytt ämne/ begrepp. Då vi lever i ett mer individualistiskt samhälle och konjunkturen skiftar samt att konkurrensen hårdnar på arbetsmarknaden tycker vi det är viktigt att undersöka olika alternativa medel som kan vara till hjälp i sökandet på det nya jobbet. Vi valde därför att studera Priens (1992) modell över anställningsförloppet för att få en bättre förståelse för rekryteringens olika delmoment men även för att kunna identifiera i vilka arbetsprocesser man kan förmedla sitt personal brand. Vi har även valt att titta på två modeller som är utvecklade av Gad och Rosencreutz (2002) för att se vilka moment som ingår i personal branding och urskilja de viktigaste momenten som kan bidra till att man blir attraktiv på arbetsmarknaden. Det som har framkommit i vår undersökning är att med hjälp av Gad och Rosencreutz (2002) modell ”Brand me mind space” kan man framhålla ett personal brand i olika rekryteringsprocesser, som till exempel i urvalsprocesserna strukturerad och ostrukturerad intervju där det är möjligt att använda den sociala dimensionen för att framhålla sin sociala kompetens och att göra sig attraktiv i arbetsgivarens ögon. I vår undersökning har det framgått att rekryteringsföretag använder sig utav sökning på Internet av aktuella jobbkandidater via t.ex. Google, Facebook men när man arbetar med studentrekrytering har man oftast begränsade resurser och ingen tid till detta. Talar man dock om rekrytering på en högre nivå så finns antagligen mer resurser och utrymme för att göra detta. Med Internet är det till viss del möjligt att välja vilken information man lämnar efter sig och på så sätt jobba med sitt personal brand och göra sig synlig för potentiella företag som man vill arbeta för. Det har även framkommit i undersökningen att vissa rekryteringsföretag ser personal branding som en direkt följd av det 3 individualistiska samhället och att det kommer öka i takt med mindre jobb men att viljan att framhäva sig själv alltid har funnits. De anser även att man ska framhäva sina kompetenser och vara tydlig med vad man tycker utan att göra det på någon annans bekostnad
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Varumärke
personal brand
rekrytering
anställningsprocess
Handle http://hdl.handle.net/2043/10465 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics