Framgångsrik underhållsbehandling - sett ur ett brukarperspektiv

DSpace Repository

Framgångsrik underhållsbehandling - sett ur ett brukarperspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Tiberg, Fredrik
dc.contributor.author Wessberg, Johan
dc.date.accessioned 2010-08-20T13:19:56Z
dc.date.available 2010-08-20T13:19:56Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10467
dc.description Syftet med uppsatsen är att belysa brukares syn på en framgångsrik underhållsbehandling utifrån deras egna betraktelsesätt, uppfattningar och berättelser. Vi har utifrån ett brukarperspektiv undersökt anledningarna till varför en del opiatmissbrukare som erhåller underhållsbehandling lyckas bibehålla sin drogfrihet. I vår analys har vi valt att använda Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM) som teoretisk bas. KASAM omfattar termerna begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet och som i kombination med erhållandet av underhållsbehandling tros ha inverkan på resultaten att hålla sig drogfri. Arbetet redogör för vad underhållbehandling innebär samt dess historiska drag då underhållsbehandling som metod i Sverige anses kontroversiell. Arbetet redogör för vad heroin, heroinmissbruk, Metadon, Subutex och Suboxone är och vad dessa har för farmakologiska egenskaper. Metoden vi använt oss av är kvalitativa intervjuer för att på ett mer djupgående sätt komma åt de framgångsfaktorer som kan ligga till grund för bibehållande av drogfrihet. Resultatet tyder på att upplevelsen av livet som meningsfullt samt förmågan att hantera de problem man ställs inför i drogfriheten har varit central för intervjupersonernas bibehållande av drogfrihet. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject Metadon en
dc.subject Subutex en
dc.subject Läkemedels Assisterad Behandling en
dc.subject KASAM en
dc.subject opiater en
dc.subject drogfrihet en
dc.title Framgångsrik underhållsbehandling - sett ur ett brukarperspektiv en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Socionomutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics