Värdeskapande flöden för vårdtagaren

DSpace Repository

Värdeskapande flöden för vårdtagaren

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Värdeskapande flöden för vårdtagaren
Author Andersson, Marie
Date 2010
English abstract
Andersson, M. Act to interact. An evaluation of the improvement program “Värdeskapande flöden för vårdtagaren”. Degree project in social work 30 p. Malmö University: Faculty of health and society, unity for social work, 2010.
Swedish abstract
Föreliggande uppsats är en utvärdering av Operationsenheten, Vårdavdelning 1 och Mottagningen vid Landskrona lasaretts medverkan i förbättringsprogrammet Värdeskapande flöden för vårdtagaren. Utvärderingen har utgått från ett mål- processperspektiv som kompletteras med ett medarbetarperspektiv. De tre huvudfrågeställningarna är: Hur har programmet implementerats? vad anser medarbetarna om programmet? och hur har samverkan mellan avdelningarna gått till? Resultatet visar att förbättringsarbetet har genomförts av ett tvärprofessionellt och avdelningsöverskridande förbättringsteam. Programmet har innehållt fyra centrala metoder, vilka är; Processkartläggning, Fiskbensdiagram, PDSA-metodik samt Systemiskt tänkande. Medarbetarna har överlag haft en positiv eller neutral inställning till programmet och dess metoder. Samverkan lyfts som en av de viktigaste aspekterna för att skapa värdeskapande flöden för vårdtagaren. Genom att avdelningarna har samverkat har en processkartläggning skapats som leder genom hela patientens vårdkedja, vilket har skapat en förståelse för de andra avdelningarna och de andra professionernas arbete. Den har kunnat öppna upp för ett helhetsperspektiv inom verksamheterna
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förbättringsarbete
Samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/10468 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics