Urban kids- Funktionskläder för tuffa miljöer

DSpace Repository

Urban kids- Funktionskläder för tuffa miljöer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Urban kids- Funktionskläder för tuffa miljöer
Author Göth Nilsson, Annika
Date 2010
English abstract
Abstract Urban kids- Functional apparel for rough environments Urban kids is functional apparel for city children. The aim for this project is to develop functional clothes for the autumn and the winter season which provides a contrast to the designs presented today by outdoor and sports companies. The target group is fashion oriented city parents that do not hesitate to pay a little extra for a product representing their life style. This project provides a foundation of information to support the idea that it is possible to design technically functional outer wear for children without the sporty look. By using brainstorming and a mood board, a picture collage which gives the essence of the product, the concept “rocky playfulness” was developed. This concept is a contrast to the sporty expression. Throughout the whole project the design process has been the guide to reach the goal. This means that the project started with a primary research on materials, sustainable issues and eco-certificate, competitors, safety and guidelines for children’s wear and requirements from the user and the target group. The process continued by brainstorming and sketching in order to present three concepts. By evaluation using a function analysis one final concept was chosen for further processing. The result is a jacket and a pair of trousers as shell garments in order to use it a longer period of time during the season. The parts of the clothes mostly exposed, are enhanced with stronger, more hardwearing fabric. The choice of colors is black. This is due to the inspiration by a rocky attitude where black is often seen, but it is however not the only reason. Black is a more gender neutral color suitable for both boys and girls. It is also a practical color considering that dirt doesn´t appear as clearly as if the garment had a brighter color. One other important aspect of this project is to use material coherent with recycling and a sustainable way of thinking, focusing on finding functional material which supports this. During the research the material Eco Storm, from the Japanese manufacturer Teijin, was found. It is a polyester membrane with an outer fabric made of recycled polyester. The conclusion of this project is that it is possible to produce/design functional wear with an urban feeling. This is in itself nothing new, it has been used in adult clothing, but the difference is that the technical function materials are excluded in the children’s wear. With Urban kids this is now also an option for the children.
Swedish abstract
Sammanfattning Urban kids är ytterfunktionskläder för citybarn. Projektet har gått ut på att utveckla funktionskläder för höst och vintersäsong som står i kontrast till outdoor- och sportföretagens estetiska värde. Målgruppen är modeintresserade stadsföräldrar som inte drar sig för att betala det lilla extra för att få en produkt som går i linje med deras livsstil. Syftet med arbetet var att ta fram underlag för att visa att det går att göra tekniskt funktionella ytterfunktionskläder för barn som inte klär sig sportigt. Med hjälp av idégenereringar och en mood board, ett bildkollage för känslan som produkten ska utstråla, har ett koncept arbetats fram under stilnamnet “rockig lekfullhet”. Detta blir ett koncept som är en motsats till det sportiga uttrycket. Genom hela projektets gång har designprocessen varit en vägledning för att nå målet. Detta innebär att arbetet började med en grundläggande research inom material, miljö och certifieringar, funktionskläders uppbyggnad, konkurrenter, säkerhet och riktlinjer för barnkläder samt användare och målgrupp. Vidare fortsatte processen med idégenerering och skissning för att ta fram tre koncept som efter utvärdering mot en funktionsanalys skulle resultera i ett slutgiltigt koncept för vidareutveckling. Slutresultatet är en jacka och byxa i skalmodell, vilket gör att plaggen kan användas under en längre period under säsongen. De mest utsatta delarna är försedda med en grövre, mer slitstark textil. Kulörvalet på denna modell är svart. Detta på grund av att den inspirerats av en rockigare attityd, där svart ofta förekommer, men det är inte det enda argumentet. Svart är en mer neutral kulör då plaggen är anpassade för både pojkar och flickor. Det är även en praktisk kulör då smuts inte framträder lika tydligt som om plagget skulle vara i till exempel en ljusare kulör. En annan viktig aspekt som det fokuserats på under projektet är material som går i linje med ett hållbart tankesätt. Fokus har legat på att hitta ett funktionsmaterial som stödjer detta. I researchfasen framkom membranet Eco Storm från den japanska tillverkaren Teijin. Detta material är ett polyestermembran som levereras med en yttertextil av återvunnen polyester. Som slutsats till detta arbete har det framkommit att det går att göra funktionskläder med citykänsla. Detta är inget nytt, speciellt inte inom vuxensegmentet, men skillnaden är att man väljer bort de tekniska funktionsmaterialen för barnkläder. Med Urban kids är detta nu ett alternativ även för barn.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject design
funktionstextilier
produktdesign
barnkläder
allväderskläder
mode
membran
funktionsplagg
polyester
funktionskläder
återvinningsbart
recycling
functional apparel
children
jacket
trousers
fabric
eco storm
urban
kids
environments
skaljacka
designprocess
polyestermembran
Handle http://hdl.handle.net/2043/10471 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics