Värdegrunden i verkligheten. Elevers attityder till invandring och personer med utländsk respektive svensk bakgrund

DSpace Repository

Värdegrunden i verkligheten. Elevers attityder till invandring och personer med utländsk respektive svensk bakgrund

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Värdegrunden i verkligheten. Elevers attityder till invandring och personer med utländsk respektive svensk bakgrund
Author Roxenby, Frank
Date 2010
Swedish abstract
Ambitionen med denna uppsats är att kartlägga i vilken omfattning det förekommer intoleranta attityder avseende etnicitet och i vilken omfattning dessa attityder uttrycks i form av verbala kränkningar, hot och misshandel, bland elever i årskurs nio i en kommun i södra Sverige. Med utgångspunkt i ”Citizenship education” och den riksomfattande Intoleransrapporten, genomför jag en enkätundersökning på två skolor med olika elevsammansättning. Undersökningen visar i vilken utsträckning eleverna har en intolerant inställning till personer av annat etniskt ursprung samt i vilken omfattning eleverna blivit utsatta för eller utsatt andra för intoleranta uttryck i form av verbala kränkningar, hot eller våld. Resultaten av min undersökning visar på en högre grad av intolerans i samtliga avseenden jämfört med tidigare rikstäckande undersökningar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject attityder
Citizenship education
elever
etnicitet
intolerans
invandring
kränkningar
migration
skola
värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/10473 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics