Värdegrunden i verkligheten. Elevers attityder till invandring och personer med utländsk respektive svensk bakgrund.

DSpace Repository

Värdegrunden i verkligheten. Elevers attityder till invandring och personer med utländsk respektive svensk bakgrund.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Roxenby, Frank
dc.date.accessioned 2010-08-24T07:15:01Z
dc.date.available 2010-08-24T07:15:01Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10473
dc.description Ambitionen med denna uppsats är att kartlägga i vilken omfattning det förekommer intoleranta attityder avseende etnicitet och i vilken omfattning dessa attityder uttrycks i form av verbala kränkningar, hot och misshandel, bland elever i årskurs nio i en kommun i södra Sverige. Med utgångspunkt i ”Citizenship education” och den riksomfattande Intoleransrapporten, genomför jag en enkätundersökning på två skolor med olika elevsammansättning. Undersökningen visar i vilken utsträckning eleverna har en intolerant inställning till personer av annat etniskt ursprung samt i vilken omfattning eleverna blivit utsatta för eller utsatt andra för intoleranta uttryck i form av verbala kränkningar, hot eller våld. Resultaten av min undersökning visar på en högre grad av intolerans i samtliga avseenden jämfört med tidigare rikstäckande undersökningar. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject attityder en
dc.subject Citizenship education en
dc.subject elever en
dc.subject etnicitet en
dc.subject intolerans en
dc.subject invandring en
dc.subject kränkningar en
dc.subject migration en
dc.subject skola en
dc.subject värdegrund en
dc.title Värdegrunden i verkligheten. Elevers attityder till invandring och personer med utländsk respektive svensk bakgrund. en
dc.type H1 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics