Förståelser av uppdraget specialpedagog : blivande och nyblivna specialpedagogers yrkeslivsberättelser

DSpace Repository

Förståelser av uppdraget specialpedagog : blivande och nyblivna specialpedagogers yrkeslivsberättelser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Licentiate Thesis
Licentiate Thesis, monograph
Title Förståelser av uppdraget specialpedagog : blivande och nyblivna specialpedagogers yrkeslivsberättelser
Author Lansheim, Birgitta
Date 2010
Swedish abstract
Det är i spänningsfältet mellan å ena sidan de politiskt ideologiska intentionerna om en skola för alla och å andra sidan lokala tolkningar av innebörden i läroplanstexterna som specialpedagogerna får sitt uppdrag. Studiens syfte är att försöka förstå vad det innebär att vidareutbilda sig till specialpedagog,genom att undersöka hur specialpedagoger, dels under utbildningstiden och dels senare under sin första tid tillbaka i yrkeslivet, uppfattar och förstår det specialpedagogiska uppdraget. Genom en narrativ ansats blir specialpedagogernas röster hörda, och förståelser av vad det innebär att utbilda sig till specialpedagog i förskola och skola, kommande yrkesuppdrag och mötet med barns och elevers olikheter satta i fokus.
Publisher Lärarutbildningen, Malmö högskola
Series/Issue Malmö Studies in Educational Sciences Series;14
ISSN 1653-6037
ISBN 978-91-977103-3-6
Language swe (iso)
Subject En skola för alla
specialpedagoger
specialpedagogik
yrkeslivsberättelser
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/10486 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-977103-3-6 (Search for reseller)
Purchase printed copy
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics